آنالیز داده ها برای اهداف گوناگون انجام می پذیرد. این داده ها می تواند با اندازه های کوچک و بزرگ باشد. راهکارهای مختلف آماری و مبتنی بر یادگیری ماشینی در این خصوص وجود دارد. تیم هاوامین با سال ها تجربه در این زمینه و همکاری با شرکت های بزرگ و کوچک تجارب گران قدری در این حوزه دارد.

به طور کلی خدمات این مجموعه در سه دسته زیر قابل ارایه است:

  • آنالیز داده
  • کلان داده
  • هوش تجاری و آنالیز تجاری

BI بر ایجاد کارایی عملیاتی از طریق دسترسی به داده ها در زمان واقعی متمرکز است که افراد را قادر می سازد تا به طور موثر وظایف شغلی خود را انجام دهند. BI همچنین شامل تجزیه و تحلیل داده های تاریخی از منابع مختلف است که تصمیم گیری آگاهانه و همچنین شناسایی و حل مسئله را امکان پذیر می کند.

آنالیز تجاری فرایند کشف داده ها از سیستم های منبع از طریق تجزیه و تحلیل آماری، تجزیه و تحلیل کمی، داده کاوی، مدل سازی پیش بینی و سایر فن آوری ها و تکنیک ها برای شناسایی روندها و درک اطلاعاتی است که می تواند باعث ایجاد تغییر در تجارت شود و از اقدامات موفقیت آمیز تجاری پایدار پشتیبانی کند.