کارت ویزیت واقعیت افزوده

کارت ویزیت جهت ارائه ی اطلاعات مختصر از یک فرد یا شرکت است. استفاده از واقعیت افزوده سبب می شود تا اطلاعات بیشتری از انواع متفاوت مالتی مدیا به کارت اضافه گردد. کارت ویزیت واقعیت افزوده جذابیت و اطلاعات بیشتر و امکانات متنوعی را ارائه می نماید.