تابلو فرش تعاملی

تابلو فرش تعاملی

با نصب نمونه ای از کارت ویزیت در هر جای دلخواه ضمن تعیین تناسب و زیبایی انیمیشن متناسب با طرح تابلو فرش نمایش داده می شود