اتاق پرو مجازی

تکنولوژی اتاق پرو مجازی، واقعیت افزوده مبتنی بر بدن انسان است که به شما اجازه می دهد در جلوی دوربین ایستاده و امکانات مختلف موجود در برنامه را روی تصویر دیجیتال زنده ی خود مشاهده و امتحان کنید.

این موارد می تواند شامل لباس های مختلف ، کیف و کفش یا لوازم آرایشی و جواهرات باشد. شما با چرخش در جلوی دوربین می توانید از زوایای مختلف و عقب لباس را بر تنتان ببینید.