آرایش مجازی

با قرار گرفتن در جلوی آیینه ی جادویی شما می توانید قبل از هر گونه آرایش واقعی ، ابتدا مدل آرایشی شبیه سازی شده مورد نظر را روی صورت خود ببینید و سپس اقدام به آرایش کنید.

این پکیج بسیار مناسب سالن های آرایش عروس و برندهای آرایشی می باشد.